För att få en säker och pålitlig mätning av radon i villor och radhus rekommenderas det att utföra radonmätning villa mellan oktober och april under minst 60 dagar. Med våra mätpaket kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv och få ett pålitligt årsmedelvärde. Detta kommer att ge dig en bättre förståelse för nivån av radon i ditt hem och hjälpa dig att vidta nödvändiga åtgärder om nivåerna är höga.

Det enda sättet att upptäcka radon i ditt hem är genom mätning. Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon runt 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Det är därför av stor vikt att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Genom att mäta radonhalten kan du minska risken för att drabbas av lungcancer och säkerställa en hälsosam miljö för dig och din familj.

För att göra en radonmätning på ett säkert sätt och få ett tillförlitligt årsmedelvärde bör du beställa radondosor för långtidsmätning. När du har fått dosorna hem, följ anvisningarna för placeringen i ditt hem. Efter mätperiodens slut ska du skicka tillbaka dosorna för analys. Cirka en vecka senare kommer du att få en mätrapport som visar om radonhalterna i ditt hem är förhöjda eller inte. Om mätresultaten visar att radonhalten är inom gränsvärdena, kan du vara trygg med att du har en hälsosam boendemiljö. Om analysen visar att du har höga radonhalter, ger vi dig gärna tips och råd om hur du kan sänka dem. Vi rekommenderar att du agerar snabbt för att skydda din hälsa och säkerställa en säker och hälsosam miljö i ditt hem.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder ackrediterad och kostnadseffektiv radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor. Vi förstår att det kan vara tidskrävande att göra en radonmätning för bostadsrättsföreningar eller flerbostadshusägare, och därför kan vi hjälpa till med en helhetslösning där vi tar hand om alla steg i processen. Genom att göra en radonmätning kan du säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för lungcancer. Passa på att göra en radonmätning med oss och få en trygg och säker lösning för att säkra en radonfri miljö.

Relaterad information
Radonmessung im Einfamilienhaus