I våra hem kan det finnas radon som kan vara potentiellt farlig. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i våra bostäder. Faktum är att fler svenskar dör till följd av förhöjda radonhalter i inomhusluften än i trafikolyckor. Trots detta har alltför få hem fått sina radonhalter kontrollerade. 

Radon orsakar näst flest fall av lungcancer i Sverige årligen, direkt efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har över 325 000 svenska bostäder förhöjda radonhalter, så det är hög tid att vi tar detta problem på allvar.

En radonmätning är det enda sättet för att identifiera och bekämpa radon i ditt hem. Gränsvärdet för radon i inomhusluften är satt till 200 Bq/m³, och en enkel mätning kan avslöja om din bostad är inom säkra nivåer.

Varje hus är unikt, och det finns många orsaker till radonproblem. Det kan vara närvaron av blåbetong i konstruktionen, markradon eller till och med radon i dricksvattnet. 

Då ska du göra radon mätning:

Vid köp eller försäljning av bostad
Vid ombyggnation
Vid byte av ventilationssystem
Vid misstanke om radon

Radonmätning är nyckeln till att skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj. Med en mätning kan du enkelt avgöra om du har ett radonproblem och vidta åtgärder för att minska radonhalten i ditt hem. Med de möjligheter som finns att utföra egna radonmätningar via professionella leverantörer är det dags att ta saken i egna händer och säkra en hälsosam boendemiljö. Din hälsa är ovärderlig, och en enkel radonmätning kan göra skillnad.

Så här genomför du en radonmätning på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt:

  • Beställ radonmätare: Först och främst, beställ radondosor från en pålitlig leverantör.
  • Placera dosorna enligt anvisningarna: När dosorna anländer, placera dem i ditt hem enligt de anvisningar som följer med dem. Se till att de är strategiskt placerade för att få en representativ mätning.
  • Skicka tillbaka dosorna: Efter att mätperioden har löpt ut, returneras dosorna till leverantören enligt deras instruktioner. 
  • Ta emot din mätrapport: Efter cirka en vecka kommer du att få en omfattande mätrapport som tydligt visar om det finns en förhöjd radonhalt i din bostad eller inte.

Kostnad radonmätning:

  • För radonmätning i en hus eller villa, kostar det 280 kronor per dosa inklusive moms.
  • För korttidsmätning, som ger en snabb indikation på radonhalten, är kostnaden 340 kronor per dosa inklusive moms.

Med hjälp av mätpaket som erbjuds kan du enkelt utföra en långtidsmätning själv i ditt hem, och detta ger dig ett pålitligt årsmedelvärde för radonhalten. Så var inte tveksam – beställ din radonmätning idag och säkerställ en hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj.